De ambities voor het gebouw zijn doorvertaald naar het meubilair.

Jaar:
2015
Land:
Nederland
Locatie:
Duiven

Alliander

Netwerkbeheerder Alliander is een distributeur van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland met hoge circulaire ambities. Op haar locatie in Duiven verwezenlijkte het bedrijf deze ambities in een nieuw, energiepositief complex. Samen met Gispen, die het meubilair verzorgde volgens circulaire afspraken.

Alliander is hét icoonpoject

Kennis en praktijkervaring
De ambities voor het gebouw zijn doorvertaald naar het meubilair. Mark Hamstra, Ketenmanager Facility Management bij Alliander: ‘We wilden de meubels op een circulaire wijze inkopen.’ Alliander schreef een tender uit. Hamstra: ‘We gunden Gispen deze opdracht vanwege hun visie op de circulaire economie. En vanwege de concrete beschrijving van hoe zij onze vragen en wensen in de praktijk zouden brengen – zowel op product-, proces- als financieel niveau.’

Icoonproject – 80% circulariteit
Mark Hamstra ‘Alliander werkt aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf. We voelen ons verantwoordelijk voor de impact die we hebben op onze omgeving.’

In augustus 2015 realiseerde Alliander een icoonproject: vijf bestaande gebouwen op locatie Duiven zijn uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas’ met een zwevend dak. Het complex voorziet in haar eigen energiebehoefte en levert bovendien energie aan de omgeving. Bij de bouw zijn grondstoffen en materialen hergebruikt. Mede hierdoor is er sprake van maar liefst 80% circulariteit.

Klant aan het woord

Klant aan het woord

‘Door ons netwerk continu te verbeteren bereiden we ons voor op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. Zo dragen wij bij aan een open en duurzame energievoorziening. Ons project in Duiven vormde het startschot voor een gezamenlijke ontdekkingsreis.’

Mark Hamstra
Ketenmanager Facility Management

Eigen circulaire ambities grootschalig aan de praktijk te toetsen

Circulaire meetlat
Met het gunnen van de opdracht bood Alliander ons een prachtige mogelijkheid om de eigen circulaire ambities grootschalig aan de praktijk te toetsen. Uitgangspunt bij de inrichting vormde de circulaire meetlat. Hiermee konden we nauwkeurig bepalen of een merk of type meubel voldeed aan de circulaire eisen van Alliander. Al het meubilair in de nieuwe gebouwen scoort positief.

Onze aanpak
We zorgde voor de revitalisatie en technische update van 750 stuks bestaande werkplekken van Alliander. Deze zijn ter plekke zoveel mogelijk samengevoegd tot duowerkplekken met optimaal kabelmanagement. Werkbladen zijn vervangen door nieuwe bladen. Oude werkbladen hebben we toegepast als akoestisch tussenscherm of hergebruikt in afsluitbare lockerkasten. Van de stoelen zijn diverse onderdelen eenvoudig te vernieuwen. Ook de verlichting wordt circulair geleverd. Het meubilair wordt op termijn waar nodig hersteld, vervangen, teruggenomen en zoveel mogelijk hergebruikt.

Garantie
Om een circulaire werkwijze te garanderen, blijven we zelf verantwoordelijk voor de retourname van de geleverde producten. Voor onze eigen producten verzorgen we zelf een circulair nieuw gebruik. Voor de producten van partners verzorgen we ketenregie.

Fotografie: Chris van Koeverden

Wil jij dit toonaangevend project bezoeken?

Dat kan!

vraag je bezoek aan