Akoestiek staat op nummer 2 van klachten over de werkomgeving

Akoestiek

Open kantoortuinen vind je tegenwoordig in vrijwel ieder kantoor, maar in open ruimtes ligt een storende akoestiek op de loer. Diverse onderzoeken tonen aan dat een slechte akoestiek een negatieve invloed heeft op de productiviteit, gezondheid en het welbevinden van werknemers.

Kortom, reden genoeg om akoestiek serieus te nemen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste akoestische oplossing.

Benieuwd hoe uw werkomgeving er akoestisch voor staat?

Doe de test!

Neem akoestiek serieus

Ahrend neemt akoestiek op de werkvloer serieus. Onze akoestische oplossingen maken uw kantoor tot een open en prettige werkomgeving. Zelfs met een hoge bezettingsgraad blijft het kantoor hierdoor een effectieve werkplek. Een activiteit gerelateerde werkomgeving met aparte concentratiewerkplekken, informele overlegplekken en akoestische verbeteringen vormt het hart van uw organisatie.

Dicht bij de bron

Over het algemeen geldt dat een akoestisch probleem minder wordt door het geluid zo dicht mogelijk bij de bron te onderscheppen. Soms maken relatief kleine maatregelen, zoals het plaatsen van akoestische panelen of kasten met akoestische perforatie al een groot verschil. In andere gevallen is een combinatie van maatregelen nodig voor de juiste akoestiek. Zoals het aanbrengen van akoestische plafonds en vloeren.

Het advies luidt om al zo vroeg mogelijk in het inrichtingstraject rekening te houden met de akoestiek. Hiermee voorkomt u onnodige kosten en aanpassingen achteraf.

Meten is weten

“Meten is weten” luidt het aloude gezegde. In het geval van akoestiek zijn metingen van groot belang. De akoestiek meting brengt uw akoestische situatie in kaart. Op basis van de metingen en het onderzoek ontvangt u een onderbouwd adviesrapport van onze akoestisch consulent. Hierna worden de oplossingen toegepast en wordt er opnieuw een meting gedaan om het resultaat van de maatregelen aan te tonen.

Akoestisch consultant

De Ahrend consultant analyseert de activiteiten in de ruimte en omgevingsfactoren om tot een advies op maat te komen.

Maak een afspraak