Flexibiliteit, efficiëntie, een eigen identiteit. Het leren van nu en in de toekomst

Leeromgeving

De ideale leeromgeving prikkelt, inspireert, motiveert en stimuleert. Het is een aangename omgeving voor studenten, docenten en ondersteunend personeel. In de ideale onderwijsomgeving kan iedereen het beste uit zichzelf halen. Vanuit visie en jarenlange ervaring binnen het onderwijs creëren we leeromgevingen op maat die aansluiten bij het leren van nu en in de toekomst. Zowel bij nieuwbouw, verbouw als renovatie.

Ontdek wat wij deden bij de Karel de Grote Hogeschool.

Contacteer ons

Trends en ontwikkelingen

Van secundair onderwijs tot hogeschool en universiteit – het onderwijs evolueert. We zien een verschuiving van meer traditionele, klassikale settings naar benaderingen met meer aandacht voor personalisatie en talentontwikkeling. Digitalisering is vanzelfsprekend geworden; laptops en tablets gaan mee de klas in. Studenten werken steeds meer projectmatig. Lesgeven verschuift naar een mix van doceren en coachen. Tijd- en plaatsonafhankelijk studeren is in opmars. Al deze ontwikkelingen hebben onmiskenbaar hun impact op de plek waar het onderwijs plaatsvindt: De fysieke leeromgeving.

De basis voor effectief en inspirerend leren

We zijn ervan overtuigd dat een goed ingerichte onderwijsomgeving bijdraagt aan effectief en inspirerend leren. Belangrijke steekwoorden voor veel onderwijsinstellingen zijn: flexibiliteit, efficiëntie en een eigen identiteit. Een aangename plek om de verblijven. Ook is er steeds meer aandacht voor ergonomisch verantwoord leren en werken. deze uitgangspunten nemen we mee in de inrichtingsoplossingen die wij ontwerpen en produceren. We brengen onze jarenlange ervaring in die we naast het onderwijs opdeden binnen kantoor- en zorgomgevingen.

De activiteit als uitgangspunt

Elke onderwijsinstelling is uniek! Tegelijk zien we een aantal activiteiten die steeds weer terugkomen binnen het onderwijs. Van leren tot ontmoeten, van concentreren en individueel werken tot samenwerken in projectgroepen.

De werkprocessen en activiteiten binnen uw onderwijsinstelling vormen altijd ons uitgangspunt. Deze zijn te groeperen in drie zones:

  1. de sociale zone, waar studenten kunnen ontmoeten en samenwerken
  2. een concentratiezone
  3. De gevarieerde zone die van een meer open- naar een besloten karakter gaat die studenten en docenten helpen bij wat zij op dat moment willen doen.

Deze drie zones vormen de leidraad van onze inrichting en noemen wij ‘room to learn’.

U staat open voor nieuwe manieren van lesgeven en studeren?

Bezoek Room to Learn